PKP PLK S.A. 
w zakresie budowy oraz modernizacji sieci teletechnicznych i sterowania ruchem kolejowym.
  
TAURON Dystrybucja
w zakresie budowy przyłączy energetycznych.
 

Orange
 
w zakresie budowy sieci i przyłączy teletechnicznych.
 
UPC POLSKA 
w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci telewizji kablowej

 
 

   Obszar naszego działania