data realizacji

nazwa zadania

inwestor

GW  / zleceniodawca

od

do

12.2011

12.2012

Dostosowanie i przebudowa linii kolejowej E-59 na odc. Wrocław – granica województwa dolnośląskiego
do wymogów umów międzynarodowych”
etap:  Wrocław - Pęgów

 

Zakres robót :

a./ budowa linii optotelekomunikacyjnej, rurociągu kablowego 5-otw z rur HDPE, piaskowanie dna rowów kablowych,
ułożenie taśmy kablowej i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego - 20 648 mb
b./ układanie kabli sterowniczych i teletechnicznych w przygotowanych rowach - 38 728  mb
c./ budowa linii zasilania energetycznego dla obiektów wyniesionych SAZ, SBL, MW - 967 mb
d./ budowa przejść obiektowych metodą przecisku - 1297 mb
e./ wciąganie kabli sterowniczych oraz teletechnicznych do istniejącej kanalizacji - 5321 mb  

01.2012

04.2012

Budowa przyłączy elektroenergetycznych do odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych na potrzeby dystrybutora energii -  TAURON Dystrybucja S.A. w lokalizacjach :   
1. Zadanie nr 330711, Jaworek, dz. nr 82/2
2. Zadanie nr 441591, Roszyce, dz. nr 150/8
3. Zadanie nr 442501, Włodowice, dz. nr 145/19
4. Zadanie nr 441261, Szczytna, dz. nr 1651/1
5. Zadanie nr 440911, Kłodzko, dz. nr 176/3, 176/5, 176/6
6. Zadanie nr 331251, Przedborowa, dz. nr 524/1
7. Zadanie nr 441981, Krosnowice, dz. nr 847/8  
 

 

 

07.2011

11.2011

Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci telekomunikacyjnej operatora telewizji kablowej UPC Polska Sp. z o.o. na terenie miasta Wałbrzycha, dzielnice : Stary Zdrój, Śródmieście

 

WATRA
Z. Rzepkowski

Zakres prac :

a./ budowa kanalizacji kablowej teletechnicznej 1 otw. - 2521 mb
b./ budowa studni kablowych SKR-1, - 32 szt.
c./ budowa studni kablowych SK-1, - 21 szt.
d./ budowa kanalizacji kablowej metodą przecisku hydraulicznego - 420 mb
d./ budowa  linii światłowodowej OTK - 3,790 km/lś

02.2011

07.2011

Budowa linii OTK oraz urządzeń i kabli SRK w ramach zadania:
„ Dostosowanie i przebudowa linii kolejowej E-30 ( nr 275 ) na odc. Wrocław Muchobór – Legnica
do wymogów umów międzynarodowych” etap,
odc. Malczyce - Środa Śląska

 

Zakres robót :

a./ budowa rurociągu kablowego 2-otw., linii optotelekomunikacyjnej, piaskowanie dna rowów kablowych, ułożenie taśmy kablowej i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego - 17 276 mb 
b./ budowa energetycznych linii zasilających kablami ziemnymi, piaskowanie dna rowów kablowych, ułożenie taśmy kablowej i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego - 2 914 mb  
c./ układanie kabli sterowniczych i teletechnicznych w przygotowanych rowach kablowych - 70 343 mb  
d./ wciąganie kabli sterowniczych i teletechnicznych w kanalizację kablową oraz przepusty rurowe - 11 861 mb
e./ budowa przejść obiektowych metodą przecisku - 454 mb

12.2010

01.2011

Modernizacja linii kolejowej nr 274 - modernizacja urządzeń SSP na przejazdach kolejowych
w km. 8405, 9030, 14704, w obrębie stacji PKP Smolec.

 

Zakres robót :

a./ wykonanie tras kablowych, piaskowanie dna rowów kablowych, ułożenie taśmy   kablowej, zasypanie i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego - 8 311 mb.
b./ układanie kabli sterowniczych i teletechnicznych w przygotowanych rowach kablowych - 31 402 m.
c./ budowa energetycznych linii zasilających kablami ziemnymi, piaskowanie dna rowów kablowych, ułożenie taśmy kablowej, zasypanie i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego - 625 mb.
d./ budowa przejść obiektowych metodą przecisku - 269 mb

01.2010

09.2010

Budowa linii OTK oraz urządzeń i kabli SRK w ramach zadania:
„ Dostosowanie i przebudowa linii kolejowej E-30 ( nr 275 ) na odc. Wrocław Muchobór – Legnica do wymogów umów międzynarodowych” etap, odc. Szczedrzykowice-Malczyce

 

Zakres robót :

a./ budowa rurociągu kablowego 2-otw., linii optotelekomunikacyjnej, piaskowanie dna rowów kablowych, ułożenie taśmy kablowej i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego - 4 780 mb                                                                                                                                                                       b./ budowa energetycznych linii zasilających kablami ziemnymi, piaskowanie dna rowów kablowych, ułożenie taśmy kablowej i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego - 2 053 mb
c./ układanie kabli sterowniczych i teletechnicznych w przygotowanych rowach kablowych - 28 930 mb
d./ budowa przejść obiektowych metodą przecisku - 288 mb

08.2010

11.2010

Przebudowa urządzeń sterowania ruchem i telekomunikacji na szlaku NYSA-BRZEG  - linii kolejowej nr 288

Zakres robót :

a./ budowa rurociągu kablowego 1-otw., linii optotelekomunikacyjnej, piaskowanie dna rowów kablowych, ułożenie taśmy kablowej i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego - 45 120 mb
 b./ budowa kabla towarzyszącego XzTKMXpw 10x4x0,8 - 46 473,60 mb
c./ budowa przejść obiektowych metodą przecisku - 683 mb

08.2010

10.2010

Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci telekomunikacyjnej operatora telewizji kablowej UPC Polska Sp. z o.o. na terenie miasta Wałbrzycha w dzielnicy Sobięcin

 

 

Zakres robót : 

a./ budowa kanalizacji kablowej teletechnicznej 1 otw. - 1734 mb.  
b./ budowa studni kablowych SKR-1, - 49 szt.
c./ budowa studni kablowych SK-1, - 6 szt.  
d./ budowa kanalizacji kablowej metodą przecisku hydraulicznego - 194 mb

03.2010

12.2010

Budowa linii OTK oraz urządzeń i kabli SRK w ramach zadania:
„ Dostosowanie i przebudowa linii kolejowej E-30                         ( nr 275 ) na odc. Wrocław Muchobór – Legnica
do wymogów umów międzynarodowych” etap,  
odc. Szczedrzykowice- Legnica

 

Zakres robót :

a./ budowa rurociągu kablowego 2-otw., linii optotelekomunikacyjnej, piaskowanie dna rowów kablowych, ułożenie taśmy kablowej i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego - 25 499 mb                                                                                                                                b./ budowa energetycznych linii zasilających kablami ziemnymi, piaskowanie dna rowów kablowych, ułożenie taśmy kablowej
i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego - 2 026 mb
c./ układanie kabli sterowniczych i teletechnicznych w przygotowanych rowach kablowych - 131 413 mb
d./ budowa przejść obiektowych metodą przecisku - 350 mb
e./ przełożenie istniejącego kabla TKD 122 x 2 - 49,00 mb.
f./ ułożenie projektowanego kabla TKD 122 x 2 - 1796,00 mb.

10.2009

12.2009

Budowa linii OTK oraz urządzeń i kabli SRK w ramach zadania:
„ Dostosowanie i przebudowa linii kolejowej E-30                         ( nr 275 ) na odc. Wrocław Muchobór – Legnica
do wymogów umów międzynarodowych” etap,
odc. Malczyce – Szczedrzykowice.

 

Zakres robót :

a./ budowa rurociągu kablowego 2-otw., linii optotelekomunikacyjnej, piaskowanie dna rowów kablowych, ułożenie taśmy kablowej i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego - 7 536 mb                                                                     
b./ układanie kabli sterowniczych, teletechnicznych i energetycznych w przygotowanych
rowach kablowych - 27 348 mb
c./ budowa przejść obiektowych metodą przecisku - 240 mb

08.2009

09.2009

„ Dostosowanie i przebudowa linii kolejowej E-30  ( nr 275 ) na odc. Wrocław Muchobór – Legnica
do wymogów umów międzynarodowych” etap, odc. Malczyce – Środa Śląska.
 Budowa kanalizacji teletechnicznej w obrębie stacji PKP Malczyce.

 

Zakres robót:  

a./ budowa kanalizacji kablowej teletechnicznej 8 otw. - 171 mb.
b./ budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKMP-3 - 6 szt.
c./ budowa kanalizacji kablowej teletechnicznej 4 otw. - 42 mb.
d./ budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SK-6, - 1 szt.
e./ budowa kanalizacji kablowej teletechnicznej 1 otw. - 20 mb

07.2009

08.2009

„ Dostosowanie i przebudowa linii kolejowej E-30                        ( nr 275 ) na odc. Wrocław Muchobór – Legnica
do wymogów umów międzynarodowych” etap,
odc. Malczyce – Środa Śląska.
Usuwanie kolizji sieci kablowej PKP - przekładanie
i układanie kabla doziemnego TKD 122 x 2

 

 

Zakres robót :

a./ przełożenie istniejącego kabla TKD 122 x 2 - 1235,00 mb.
b./ ułożenie projektowanego kabla TKD 122 x 2 - 75,00 mb.
 

06.2009

08.2009

Budowa sieci kablowej, oświetlenia ulicznego w rejonie przejazdu oraz instalacji urządzeń dla infrastruktury przebudowywanego przejazdu kolejowego szlaku PKP Oleśnica – Namysłów, w miejscowości Bierutów,
w km. 118,872

 

Zakres robót :

a./ wykonanie tras kablowych, piaskowanie dna rowów kablowych, ułożenie taśmy kablowej, zasypanie i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego - 2215 mb.                                                                                                             
b./ układanie kabli energetycznych, sterowniczych i teletechnicznych w przygotowanych rowach kablowych - 5610 mb.
c./ budowa przejść obiektowych metodą przecisku - 56 mb.
d./ montaż słupów oświetleniowych - 2 szt.
e./ montaż sygnalizatorów świetlnych - 4 szt.
f./ montaż zapór drogowych - 2 szt.

06.2009

09.2009

Budowa sieci kablowej, oświetlenia ulicznego w rejonie przejazdu oraz instalacji urządzeń dla infrastruktury przebudowywanych przejazdów kolejowych szlaku PKP Legnica- Złotoryja w miejscowości Złotoryja w km. 21,394 oraz 21,606 – linii kolejowej nr 284.

Zakres robót :

a./ wykonanie tras kablowych, piaskowanie dna rowów kablowych, ułożenie taśmy kablowej, zasypanie i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego - 1798 mb.                                                                      
b./ układanie kabli energetycznych, sterowniczych i teletechnicznych w przygotowanych rowach kablowych - 3800 mb.
c./ budowa przejść obiektowych metodą przecisku - 72 mb
d./ montaż słupów oświetleniowych - 4 szt.

04.2009

05.2009

Budowa sieci kablowej, oświetlenia ulicznego w rejonie przejazdów oraz instalacji urządzeń dla infrastruktury przebudowywanych przejazdów kolejowych szlaku PKP Szydłów – Tułowice w km. 19646

 

Zakres robót :

a./ wykonanie tras kablowych, piaskowanie dna rowów kablowych, ułożenie taśmy   kablowej, zasypanie i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego - 5552 mb
b./ układanie kabli energetycznych, sterowniczych i teletechnicznych w przygotowanych rowach kablowych - 7196 mb
c./ budowa przejść obiektowych metodą przecisku - 104 mb
d./ montaż słupów oświetleniowych - 2 szt.  
e./ montaż sygnalizatorów świetlnych - 2 szt.
f./ montaż zapór drogowych - 4 szt.  

07.2008

02.2009

Budowa linii OPTO oraz urządzeń i kabli SRK w ramach zadania : Modernizacja szlaku E 30 relacji Legnica - Wrocław, etap : stacja PKP Wrocław Leśnica - stacja PKP Środa Śląska

 

Zakres robót :

a./ budowa rurociągu kablowego linii optotelekomunikacyjnej, piaskowanie dna rowów kablowych, ułożenie taśmy kablowej   i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego - 12 200 mb 
b./ układanie kabli sterowniczych, teletechnicznych i energetycznych w przygotowanych
rowach kablowych - 68 368 mb
c./ budowa przejść obiektowych metodą przecisku - 434 mb

11.2008

12.2008

Budowa kanalizacji teletechnicznej dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 z obwodnicą Kowala k / Włocławka

 

Telbud

06.2008

07.2008

Przebudowa urządzeń i kabli SRK w związku z modernizacją stacji PKP Wrocław Leśnica

 

Zakres robót :

a./ wykopanie tras kablowych, piaskowanie dna rowów kablowych, ułożenie taśmy kablowej, zasypanie i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego - 2768 mb
b./ układanie kabli sterowniczych i teletechnicznych w przygotowanych
rowach kablowych - 15900 mb
c./ budowa przejść obiektowych metodą przecisku - 96 mb

02.2008

07.2008

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania klatek schodowych w obiekcie sanatoryjnym "Zameczek " w Kudowie Zdroju

 

Zakres robót :


a./ wykonanie projektu technicznego, wykonawczego systemu sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych.
b./ dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru firmy POLON-ALFA.
c./ dostawa i montaż systemu oddymiania klatek schodowych firmy D+H Polska.

05.2008

06.2008

Budowa i instalacja urządzeń SKR i SSP dla przebudowywanych przejazdów kolejowych szlaku PKP Kędzierzyn Koźle -Twardawa z powtarzaczem na stacji Twardawa

 

Zakres robót :

a./ wykopanie tras kablowych, piaskowanie dna rowów kablowych, ułożenie taśmy kablowej, zasypanie i przywrócenie terenu
do stanu pierwotnego - 2500 mb                                                                   
b./ układanie kabli sterowniczych i teletechnicznych w przygotowanych
rowach kablowych - 5152 mb
c./ budowa przejść obiektowych metodą przecisku - 116 mb
d./ posadowienie kontenera - 1 szt.
e./ montaż zapór drogowych - 2 szt.
f./ montaż słupów oświetleniowych - 8 szt.
g./ montaż sygnalizatorów świetlnych - 8 szt.

02.2008

04.2008

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oraz przebudowa sieci teletechnicznej DIALOG dla firmy UNISON EC  Dzierżoniów , ul. Nowowiejska 50A

03.2008

04.2008

Przebudowa urządzeń i kabli  SRK na przejeździe kolejowym w rejonie stacji PKP Warmątowice

 

03.2008

03.2008

Budowa przyłącza teletechnicznego do pawilonu CASTORAMA w Wałbrzychu

02.2008

03.2008

Budowa linii napowietrznej oraz przyłączy teletechnicznych w związku z rozbudową sieci rozdzielczej dzielnicy Lubiechów w Wałbrzychu

02.2008

03.2008

Budowa przyłącza OPTO dla potrzeb PTK Centertel w Wałbrzychu przy ul. 1 Maja 161

02.2008

03.2008

Budowa przyłącza teletechnicznego do budynku przy
ul. Przemysłowej w Wałbrzychu

01.2008

03.2008

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano -wykonawczej systemu sygnalizacji pożaru SAP dla budynków WPWiK w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia

01.2008

01.2008

Budowa przyłącza teletechnicznego do budynku SBDJ
w Wałbrzychu przy ul. Fabiana

12.2007

02.2008

Budowa sieci rozdzielczej w rejonie ulic Fabiana, Witosa, Zdrojowej w Wałbrzychu

12.2007

12.2007

Budowa przyłącza OPTO dla potrzeb PTK Centertel
w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego

12.2007

12.2007

Budowa przyłącza OPTO dla potrzeb PTK Centertel w Wałbrzychu przy pl. Kościelny

10.2007

11.2007

Przebudowa urządzeń i kabli SRK w związku z modernizacją stacji PKP Wrocław Żerniki

Zakres robót :

a./ wykopanie tras kablowych, piaskowanie dna rowów kablowych, ułożenie taśmy kablowej, zasypanie i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego - 2160 mb 
b./ układanie kabli sterowniczych i teletechnicznych w przygotowanych
rowach kablowych - 30511 mb
c./ wciąganie kabli sterowniczych i teletechnicznych do istniejącej kanalizacji - 15200 mb

11.2007

11.2007

Budowa kanalizacji teletechnicznej dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8 z drogą nr 381
w Kłodzku

 

Telbud

10.2007

12.2007

Budowa parkingu z kostki betonowej wraz z podbudową na oś. Powstańców Śl. w Żorach

 

 

Zakres robót :  

a./ wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową, robotami rozbiórkowymi i odwodnieniem - 1200 mkw.

09.2007

09.2007

Budowa urządzeń i kabli SRK w rejonie stacji PKP
 Dąbrowa Oleśnicka

 

Zakres robót :

a./ wykopanie tras kablowych, piaskowanie dna rowów kablowych, ułożenie taśmy kablowej, zasypanie i przywrócenie terenu
do stanu pierwotnego - 1293 mb                                                                                  
b./ układanie kabli sterowniczych i teletechnicznych w przygotowanych
rowach kablowych - 4930 mb

02.2007

02.2007

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz nawierzchni szczelnej z betonu B40 w związku z budową stacji paliw Carrefour w Sosnowcu

 

Drobumex
Sp. J.

Zakres robót :  

a./ wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową - 310 mkw.
b./ wykonanie nawierzchni szczelnej z betonu B 40 - 291 mkw.

strona główna  |  do góry  |

Copyright © ARMAT - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER